Εξέταση υποψηφίων οδηγών
There are no translations available.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Α' & Β΄


1. ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ
Το άθροισμα της οπτικής οξύτητας στους δύο οφθαλμούς πρέπει να είναι ≥ 10/10
Εάν το ένα μάτι έχει οπτική οξύτητα 10/10 και το άλλο λιγότερο από 2/10 ο εξεταζόμενος

Read more...
 
ISHIHARA TEST

CARD 1

alt alt
Read more...
 
Η παλιά και η νέα άδεια οδήγησης
There are no translations available.

Read more...
 
Άδεια οδήγησης: Νομικό πλαίσιο ιατρικών εξετάσεων
There are no translations available.

 

Read more...
 
Άδεια οδήγησης
There are no translations available.

ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ:
1.    Ταυτότητα
2.    Βιβλιάριο Υγείας
3.    Φωτογραφία (1)
4.    Παράβολο Εθνικής Τράπεζας

 

 


hondos-new-banner