Τα διαθλαστικά σφάλματα των οφθαλμών.
There are no translations available.

Μυωπία

alt alt  

Μυωπία είναι το διαθλαστικό σφάλμα κατά το οποίο η μακρινή όραση είναι μειωμένη και οφείλεται στο μήκος του ματιού, το οποίο στην περίπτωση αυτή είναι μεγάλο σε σχέση με την καμπυλότητα (τη διαθλαστική δύναμη δηλαδή), του κερατοειδoύς. Το είδωλο του αντικειμένου που παρατηρούμε εστιάζεται μπροστά από τον αμφιβληστροειδή.

Υπερμετρωπία

alt alt  

Στην κατάσταση αυτή επηρεάζεται κυρίως η κοντινή όραση αλλά και η μακρινή, επειδή το μήκος του ματιού είναι μικρότερο σε σχέση με την καμπυλότητα, του κερατοειδoύς. Σ’ αυτή την περίπτωση το είδωλο του αντικειμένου που παρατηρούμε εστιάζεται πίσω από τον αμφιβληστροειδή.

Αστιγματισμός

alt alt  

Είναι ενα διαθλαστικό σφάλμα κατά το οποίο μία ή περισσότερες επιφάνειες του οφθαλμού, δεν έχουν ομαλή επιφάνεια. Συνήθως οφείλεται στον κερατοειδή ο οποίος στην περίπτωση αυτή, δεν είναι τμήμα τέλειας σφαίρας αλλά περισσότερο ελλειπτικός. Το είδωλο του αντικειμένου που παρατηρούμε εστιάζεται σε πολλά σημεία μπροστά ή πίσω (μερικές φορές μπροστά και πίσω) απο τον αμφιβληστροειδή, με αποτέλεσμα θολή μακρινή και κοντινή όραση. Ο αστιγματισμός μπορεί να συνυπάρχει τόσο με μυωπία όσο και με υπερμετρωπία.
Κάντε μόνοι σας έλεγχο για να διαπιστώσετε αν έχετε Αστιγματισμό...   

Πρεσβυωπία

alt alt  

Η κατάσταση αυτή αφορά τους ανθρώπους με ηλικία συνήθως άνω των 40 ετών. Εμφανίζεται σαν προοδευτική μείωση της κοντινής όρασης και οφείλεται στην σκλήρυνση του κρυσταλλοειδούς φακού του ματιού (ο ίδιος φακός που σε μεγαλύτερη ηλικία θα θολώσει, με αποτέλεσμα την δημιουργία καταρράκτη). Η πρεσβυωπία μπορεί να συνυπάρχει με μυωπία με υπερμετρωπία και με αστιγματισμό.


 

 


hondos-new-banner