Υποψήφιοι Στρατιωτικών Σχολών
There are no translations available.

Τι ισχύει:

Στην Σχολή Ευελπίδων (Όπλων), Ικάρων (Τμήμα Μηχανικών), Μόνιμοι Υπαιωματικοί Στρατού Ξηράς, Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας, Διοικητικοί:

Οπτική οξύτητα πρέπει να είναι, σε κάθε οφθαλμό, 10/10 (με ή χωρίς διόρθωση) και αν υπάρχει διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις +/- 6 διοπτρίες σε σφαιρικό ισοδύναμο.

Στην Σχολή Ευελπίδων (Σωμάτων), Στρ. Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, Σχολή Αξιωματικών νοσηλευτικής:

Οπτική οξύτητα  σε κάθε οφθαλμό, 10/10 (με ή χωρίς διόρθωση) και αν υπάρχει διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις +/- 6 διοπτρίες σε σφαιρικό ισοδύναμο.

Στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων:

Οπτική οξύτητα σε κάθε οφθαλμό, 10/10 χωρίς διόρθωση.

Στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Μηχανικοί), Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού:

Οπτική οξύτητα, χωρίς διόρθωση, 1/10 σε κάθε οφθαλμό, με διόρθωση να φτάνει τα 10/10 σε κάθε οφθαλμό. Αν υπάρχει μυωπία να μην υπερβαίνει τo -2,5, αν υπάρχει υπερμετρωπία να μην υπερβαίνει το +3 και αν υπάρχει αστιγματισμός τις +/- 2 διοπτρίες. Ολοι οι υποψήφιοι των Σχολών του Ναυτικού δεν πρέπει να έχουν υποστεί διαθλαστική επέμβαση με ακτινωτή κερατοτομή.

Στην Σχολή Ικάρων, τμήμα Υπταμένων:

Η οπτική οξύτητα για μακριά και κοντά να μην είναι μικρότερη από 10/10 σε κάθε οφθαλμό ξεχωριστά και χωρίς διόρθωση. Δεν πρέπει να έχουν μυωπία μεγαλύτερη από 0.25 διοπτρίες, υπερμετρωπία μεγαλύτερη από 1.75 διοπτρίες και αστιγματισμό 0,75 διοπτρίες σε κάθε μεσημβρινό. Επίσης εσωφορία μέχρι 10 διοπτρίες, εξωφορία μέχρι 5 διοπτρίες, υπερφορία μέχρι 1 διοπτρία και εγγύς σημείο σύγκλισης όχι μεγαλύτερο από 70 cm. Να σημειωθεί πως δεν επιτρέπεται να έχουν υποβληθεί σε οποιαδήποτε διαθλαστική επέμβαση.

Στις Σχολές Ελληνικής Αστυνομίας (Αξιωματικών και Αστυφυλάκων):

Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση, 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία εάν υπάρχει να μην υπερβαίνει τις 4,5 σφαιρικές διοπτρίες (ή σφαιρικό ισοδύναμο συνδιαστικά με αστιγματισμό). Ο αστιγματισμός δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5 διοπτρίες.  

Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Γ—Ι —4

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

(ΠΔ 133/02, ΠΔ 53/03)
Ι. ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σύμφωνα με το ΠΔ 207/2007, κρίνονται ακατάλληλοι για είσοδο σε ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ, όσοι άνδρες έχουν ανάστημα μικρότερο απο 1,70 εκατοστά και όσες γυναίκες έχουν ανάστημα μικρότερο από 1,65 εκατοστά. Ειδικά, οι υποψήφιοι του Τμήματος Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων (ΣΙ), κρίνονται ακατάλληλοι, εφόσον έχουν ανάστημα μεγαλύτερο από ένα μέτρο και ενενήντα εκατοστά (1,90) και ύψος κορμού άνω των 97 εκατοστών για άνδρες και γυναίκες. Επίσης, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν, Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), δηλαδή το πηλίκο του σωματικού βάρους τους σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους τους σε μέτρα, για μεν τους άντρες πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων 20-25, για δε τις γυναίκες εντός των ορίων 18-22. (Παράδειγμα: Ένας υποψήφιος με ύψος 1,75 μέτρα και βάρος 74 κιλά έχει ΔΜΣ 741(1,75 χ 1,75) =24,16.

2. ‘Οσοι παρουσιάζουν συμπτώματα δυσλεξίας, θα παραπέμπονται στις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, ως έχοντες παρεκκλίσεις του φυσιολογικού, όπως προβλέπει το άρθρο 3 παραγρ. 4 του ΠΔ 133/02 και συγκεκριμένα: «Για νοσήματα παθήσεις ή βλάβες που δεν αναφέρονται στους πίνακες και τα παραρτήματα του ΠΔ 133/02, όπως και για παρεκκλίσεις του φυσιολογικού που επιδρούν στη σωματική ικανότητα, αποφαίνεται κατά την κρίση της η αρμόδια Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 7, υποπαράγρ. Ιζ, του ΝΔ Ι 327/1973». Επιπρόσθετα διευκρινίζεται ότι στον Γενικό Πίνακα Νοσημάτων Παθήσεων και Βλαβών του άρθρου 15 του ΠΔ 133/02 αναφέρονται τα ακόλουθα:
 
(α)    ΝΑ 180. Βαριά και μέτρια νοητική καθυστέρηση, διάφορες αναπτυξιακές διαταραχές, αυτισμός.

(β)    ΝΑ 182. Διαταραχές του λόγου (βατταρισμός κα.) που εμποδίζουν σημαντικά την λεκτική επικοινωνία.
Οι ως άνω 180 και 182 διαταραχές εντάσονται διεθνώς στο γενικότερο πλέγμα Αναπτυξιακών Διαταραχών, όπου και συμπεριλαμβάνεται η διαταραχή της ανάγνωσης (δυσλεξία) σύμφωνα με τα πλέον έγκυρα ταξινομητικά συστήματα Ψυχικών Διαταραχών της Συμπεριφοράς, του παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

3. Οπτική Οξύτητα - Αντίληψη Χρωμάτων

α. Υποψήφιοι Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ) (‘Οπλων), Σχολής Ικάρων (ΣΙ) (Τμήμα Μηχανικών), Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ) και Αεροπορίας (ΣΤΥΛ, ΣΥΔ) πρέπει να έχουν:
(1) Οπτική οξύτητα χωρίς ή με διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις τέσσερις και μισή σφαιρικές διοπτρίες (4 & 1/2) (σφαιρικό ισοδύναμο).
(2) Αντίληψη Χρωμάτων χωρίς να πάσχουν από δυσχρωματοψία που εξακριβώνεται από τους ψευδοϊσοχρωματικούς πίνακες (ISHIHARA), εφόσον δεν διακρίνονται τα βασικά χρώματα (ερυθρό-πράσινο-κίτρινο).

β. Οι υποψήφιοι της ΣΣΕ (Σωμάτων), της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) και της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) πρέπει να έχουν:Γ-Ι -5
(1) Οπτική οξύτητα χωρίς ή με διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 6 σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο).
(2) Αντίληψη Χρωμάτων χωρίς να πάσχουν από δυσχρωματοψία που εξακριβώνεται από τους ψευδοϊσοχρωματικούς πίνακες (ISHIHARA), εφόσον δεν διακρίνονται τα βασικά χρώματα (ερυθρό-πράσινο-κίτρινο).

γ. Οι υποψήφιοι της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) (Μάχιμοι) πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό. Οι υποψήφιοι της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) (Μηχανικοί) και της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα 1/10 σε κάθε οφθαλμό, χωρίς γυαλιά, διορθούμενη με γυαλιά σε 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η μυωπία να μην υπερβαίνει τις δύο και μισή (2 & 1/2) σφαιρικές διοπτρίες η δε υπερμετρωπία τις τρεις (3) διοπτρίες και ο αστιγματισμός τις δύο (2) διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο). Οι υποψήφιοι των Σχολών του Ναυτικού δεν πρέπει να έχουν υποστεί εγχείριση για διόρθωση της διαθλαστικής ανωμαλίας με ακτινωτή κερατοτομή.

ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ: Πρέπει να διακρίνουν και να διαβάζουν τους αριθμούς που σχηματίζονται στους ψευδοϊσοχρωματικούς πίνακες (ISHIHARA)

δ. Οι υποψήφιοι του Τμήματος Ιπταμένων της ΣΙ πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα για μακριά και κοντά όχι μικρότερη από (20/20) σε κάθε οφθαλμό χωρίς διόρθωση και δεν πρέπει να έχουν υποστεί εγχείρηση για διόρθωση της διαθλαστικής ανωμαλίας με οποιαδήποτε επέμβαση. Δεν πρέπει να έχουν μυωπία μεγαλύτερη από 0.25 διοπτρίες, υπερμετρωπία 1,75 διοπτρίες και αστιγματισμό 0,75 διοπτρίες σε κάθε μεσημβρινό. Επίσης, εσωφορία μέχρι 10 διοπτρίες, εξωφορία μέχρι 5 διοπτρίες, υπερφορία μέχρι μία διοπτρία και εγγύς σημείο σύγκλισης όχι μεγαλύτερο από 70 mm

ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ: Όχι περισσότερες από τέσσερις (4) λανθασμένες απαντήσεις κατά την ανάγνωση της πρότυπης σειράς των 14 ή 17 ψευδοϊσοχρωματικών πινάκων (ISHIHARA), συμπεριλαμβανομένων και εκείνων στους οποίους δεν έδωσε απάντηση ο εξεταζόμενος.

ε. Όλοι οι υποψήφιοι, που φέρουν διορθωτικά γυαλιά. θα πρέπει να τα έχουν μαζί, να μη φορούν φακούς επαφής και να έχουν μαζί τους αποτελέσματα από οφθαλμίατρο τελευταίου τριμήνου πριν τις ΠΚΕ.

4. Ακουστική Οξύτητα

α. Η μεγαλύτερη επιτρεπόμενη ακουστική απώλεια στις συχνότητες 500-1000-2000 HZ δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25 db για το καλύτερο αυτί και τα 40 db για το χειρότερο αυτί. Στις συχνότητες 3000-4000-6000 HZ η συνολική απώλεια να μην υπερβαίνει τα 270 db και στα δύο αυτιά

β. Οι υποψήφιοι των Σχολών του Ναυτικού (ΣΝΔ, ΣΜΥΝ) πρέπει να έχουν τελείως φυσιολογική ακουστική οξύτητα, δηλαδή ικανότητα αντίληψης και κατανόησης ψυθιριστικής φωνής από απόσταση 5 μέτρων και στα δύο αυτιά, κάθε ένα χωριστά εξεταζόμενο, ακοομετρική δε πτώση όχι μεγαλύτερη από 20 db σε όλες τις συχνότητες.

Ακριβές Αντίγραφο
                                                                      Υποπτέραρχος (1) Αθανάσιος Αθανασόπουλος                                                                                   Δντης Κλάδου Πόρων ΓΕΕΘΑ
Τχης (ΠΖ) Κων/νος Παπακωνστανrής
         Επιτελής ΔΕΚΠ

 
hondos-new-banner