Συχνότητα εξέτασης στις μικρότερες ηλικίες

 

Α. ΠΑΙΔΙΑ

Α1. Νεογέννητα. Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται από τις πρώτες ημέρες (στο μαιευτήριο) για: λευκοκορία (συγγενής καταρράκτης), πτώση βλεφάρου (συγγενής πτώση - νευρομυασθένεια - αιμαγγείωμα περιοχής βλεφάρου - άλλα μηχανικά αίτια κ.λ.π.), ανιριδία, συγγενή αφακία, παθήσεις βυθού (νόσος του Coats, δυσπλασία αμφιβληστροειδούς κ.λ.π.) νυσταγμό (ακούσιες ρυθμικές κινήσεις των βολβών) κλπ.

Α2. Βρέφη Έλεγχος για όλα τα αναφερθέντα στην Α1 κατηγορία και επιπλέον:
Συγγενές γλαύκωμα, παθήσεις βυθού (αμφιβληστροειδοπάθεια προωρότητας), στραβισμός. Προσοχή! μερικές φορές (ευτυχώς σε μικρό ποσοστό) ο στραβισμός οφείλεται σε ανοψία (αδυναμία όρασης) του ενός ή των δυο οφθαλμών, που μπορεί να είναι καταστάσεις επείγουσες για την όραση, ακόμη και για τη ζωή του πάσχοντος.

Α3. Παιδιά ηλικίας από 1 μέχρι 7 ετών

Όλα τα αναφερθέντα στις Α1 και Α2 και επιπλέον:

•    - Λευκοκορία άλλης αιτιολογίας όπως ρετινοβλάστωμα (ο συχνότερος πρωτοπαθής ενδοφθάλμιος κακοήθης όγκος στα παιδιά), νόσος του Coats, αμφιβληστροειδικό αστροκύττωμα, δυσπλασία αμφιβληστροειδούς κ.λ.π.

•    - Στραβισμός (ο οποίος αρκετά συχνά οφείλεται σε διαθλαστική ανωμαλία και διορθώνεται πλήρως ή μερικώς με γυαλιά).

•    - Υποψία για διαθλαστική ανωμαλία. Πολύ συχνά οι διαθλαστικές ανωμαλίες εμφανίζονται μόνο στον ένα οφθαλμό και ο πάσχων δεν παραπονείται για δυσχέρεια όρασης, διότι καλύπτονται οι ανάγκες του από τον υγιή οφθαλμό, με αποτέλεσμα να αδρανήσει ο πάσχων οφθαλμός και να γίνει αμβλυωπικός (τεμπέλικο μάτι). Η αμβλυωπία αντιμετωπίζεται με χρήση γυαλιών, κάλυψη του υγιούς οφθαλμού κλπ. και είναι δυστυχώς μη αναστρέψιμη μετά την ηλικία των 7 ετών.
Στην ευαίσθητη Α3 κατηγορία πρέπει να γίνεται έλεγχος ρουτίνας (εξέταση της όρασης σε κάθε οφθαλμό) από τους παιδίατρους, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς σε όλα τα παιδιά.

Α4. Παιδιά ηλικίας από 7 μέχρι 13 ετών.

Εάν έχει διαπιστωθεί διαθλαστική ή άλλη ανωμαλία θα πρέπει να παρακολουθείται τακτικά από τον οφθαλμίατρο (κάθε 6 μήνες έως 1 έτος).

Β. ΕΦΗΒΟΙ
Εξέταση από οφθαλμίατρο (εάν υπάρχει διαθλαστική ανωμαλία κάθε 1 έως 2 έτη). Αυτοεξέταση της όρασης ανά οφθαλμό (με κάλυψη του οφθαλμού που δεν εξετάζεται).

 
hondos-new-banner