Εξεταστήριο 3

alt alt

Χώρος εξέτασης ασθενών με γλαύκωμα, παθήσεις του κερατοειδούς και για προεγχειρητικό διαθλαστικό έλεγχο.

alt alt

Τοπογράφος κερατοειδούς OPTIKON 2000 του οίκου KERATRON

alt alt

Παχυμέτρης κερατοειδούς AccuPach 5, του οίκου ACCUTOME

 

 

 

 

 

 
hondos-new-banner