Εξεταστήριο 2
There are no translations available.

alt alt

Εξεταστική μονάδα τριών μηχανημάτων του οίκου FRASTEMA.

alt alt

Αυτόματο διαθλασίμετρο - κερατόμετρο του οίκου NIDEK.

alt alt

 

 

 

Σχισμοειδής λυχνία 5 θέσεων μεγέθυνσης του οίκου CSO.  

 

 

alt alt

Σχισμοειδής λυχνία 5 θέσεων μεγέθυνσης με απεικονιστικό σύστημα ψηφιακής καταγραφής και ανάλυσης της SONY.

alt alt

Ηλεκτρονικός μετρητής - καταγραφέας για τον έλεγχο της διαθλαστικής δύναμης γυαλιών και φακών επαφής.

 

  
hondos-new-banner