Τρόποι αντιμετώπισης των διαθλαστικών ανωμαλιών - LASIK

alt alt


LASIK ενδοστρωματική κερατοσμίλευση με laser  

 

 Η διαδικασία: Μετά απο χορήγηση αναισθητικών σταγόνων, ενα ειδικό εργαλείο συγκρατεί τα βλέφαρα ανοικτά καθ΄ όλη την διάρκεια της επέμβασης. Τοποθετείται ένας ειδικός δακτύλιος στα όρια του κερατοειδούς που χρησιμεύει για την ακινητοποίηση του βολβού και την στήριξη του μικροκερατο-τόμου.

 

Ο μικροκερατο-τόμος διαχωρίζει ένα επιφανειακό στρώμα από τον υπόλοιπο κερατοειδή, δημιουργώντας ένα λεπτό κρημνό (σαν μεμβράνη). Ακολουθεί η εφαρμογή του laser στο στρώμα του κερατοειδούς και στο τέλος επανατοποθετείται ο κρημνός στη θέση του. Η διάρκεια της διαδικασίας αυτής δεν υπερβαίνει τα 5 λεπτά, είναι ανώδυνη και δεν χρησιμοποιούνται βελόνες ή ράμματα. Η αποκατάσταση της όρασης είναι πολύ γρήγορη ενώ η ποιότητα της όρασης συνεχίζει να βελτιώνεται για ένα μικρό ακόμη χρονικό διάστημα.χρησιμοποιήσετε για μικρό χρονικό διάστημα.

Παρά τις διαφορές τους, τα τελικά οπτικά αποτελέσματα των δυο μεθόδων είναι όμοια, οι ασθενείς που χειρουργούνται με τη μία ή την άλλη μέθοδο βλέπουν εξίσου καλά ένα μήνα μετά την επέμβαση. Η εφαρμογή της μίας ή της άλλης μεθόδου εναπόκειται στην κρίση του θεράποντα ιατρού. Η επιστροφή στις συνήθεις δραστηριότητες γίνεται μετά από 5-7 ημέρες.

Προεγχειρητικές εξετάσεις

Ο προεγχειρητικός έλεγχος έχει πολύ μεγάλη σημασία καθώς η ασφάλεια της διαδικασίας και το άριστο αποτέλεσμα εξαρτώνται άμεσα από την πληρότητα και την ακρίβεια των εξετάσεων.

  • Ακριβής μέτρηση της διαθλαστικής ανωμαλίας. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι για να έχουμε ακριβή αποτελέσματα, θα πρέπει να μην φοράτε φακούς επαφής τουλάχιστον 10 ημέρες  (στην περίπτωση των μαλακών φακών και 1 μήνα στην περίπτωση των σκληρών) πριν από τις εξετάσεις και την επέμβαση.
  • Ελεγχος επάρκειας της δακρυικής στιβάδας.
  • Τοπογραφικός έλεγχος του κερατοειδούς. Είναι μια ειδική εξέταση για πολλαπλές μετρήσεις της επιφάνειας του κερατοειδούς, για διάγνωση παθήσεων που αποτελούν αντένδειξη για την επέμβαση.
  • Παχυμετρία. Το παχύμετρο καταγράφει το πάχος του κερατοειδούς. Από το πάχος του κερατοειδούς εξαρτάται το όριο που μπορούμε να σμιλεύσουμε με το laser και να επιλέξουμε το είδος της επέμβασης. Αν δεν υπάρχει επαρκής ιστός, τότε η επέμβαση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.
  • Ανάλυση Wavefront. Είναι μια άκρωςεξειδικευμένη συσκευή που ελέγχει όλες τις "οπτικές ατέλειες" που, εφ' όσον υπάρχουν, εμποδίζουν τον πάσχοντα να βλέπει με απόλυτη ευκρίνεια. Η καταγραφή των δεδομένων μεταφέρεται στο υπολογιστικό σύστημα της συσκευής LASER το οποίο με εντολή του χειρουργού σμιλεύει τον κερατοειδή, διορθώνοντας τις διαθλαστικές ατέλειες, δίνοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με την λιγότερη αφαίρεση ιστού.
 
hondos-new-banner