Κερατοειδής
Ανατομία
Ο κερατοειδής είναι ο διαφανής ιστός που αποτελεί το πρόσθιο θολωτό τμήμα του εξωτερικού στρώματος του ματιού. Διαθλά το φως και προστατεύει το περιεχόμενο του ματιού. Το πάχος του κυμαίνεται μεταξύ 450 και 610 μm (μικρόμετρα, δηλαδή χιλιοστά του χιλιοστού) και κατά μέσο όρο 550 μm πάχος, στην Καυκάσια φυλή. Το τρίδυμο είναι το νεύρο που νευρώνει τον κερατοειδή μέσω του μακρών ακτινωτών νεύρων. Υπάρχουν υποδοχείς πόνου στα εξωτερικά στρώματα ενώ οι υποδοχείς πίεσης βρίσκονται στα βαθύτερα στρώματα. Η διαφάνεια επιτυγχάνεται με την έλλειψη των αιμοφόρων αγγείων, της χρωστικής και της κερατίνης, αλλά και μέσω σφιχτών δεσμών οργάνωσης των ινών του κολλαγόνου από το οποίο κυρίως αποτελείται. Οι ίνες κολλαγόνου του κερατοειδούς συνδέονται με ένα αυστηρά παράλληλο τρόπο και επιτρέπουν το 99% του φωτός να περάσει χωρίς σκέδαση (χωρίς μεταβολή της κατεύθυνσης των φωτεινών ακτίνων).
Ο κερατοειδής αποτελείται από πέντε στρώματα:
  • Το επιθήλιο
  • Η μεμβράνη του Bowman
  • Το στρώμα
  • Η μεμβράνη του Descemet
  • Το ενδοθήλιο
 
Η εξωτερική στρώση είναι το επιθήλιο, το οποίο είναι 25 έως 40 μm και πέντε με επτά στρώματα κυττάρων. Το επιθήλιο συγκρατεί την δακρυική στιβάδα, αλλά και εμποδίζει την εισβολή του νερού στον κερατοειδή και την διαταραχή των ινών του κολλαγόνου. Αυτό αποτρέπει το οίδημα του κερατοειδούς και την θολή εμφάνισή του. Το επιθήλιο αποτελεί επίσης ένα σημαντικό εμπόδιο στους μολυσματικούς παράγοντες. Κάτω απο το επιθήλιο βρίσκεται η μεμβράνη του Bowman  η οποία είναι η μεμβράνη στήριξης του επιθηλίου του κερατοειδούς. Το στρώμα αποτελεί το 90% του πάχους του κερατοειδούς και περιέχει τις ίνες κολλαγόνου. Κάτω απο το στρώμα είναι η μεμβράνη του Descemet  η οποία είναι η μεμβράνη στήριξης του ενδοθηλίου του κερατοειδούς. Το ενδοθήλιο είναι ένα μονό στρώμα κυττάρων που χωρίζει τον κερατοειδή από το υδατοειδές υγρό του εσωτερικού του οφθαλμού.
 
hondos-new-banner