Δοκιμασία ISHIHARA

ΕΙΚΟΝΑ1:

alt alt

Οι εξεταζόμενοι με φυσιολογική αντίληψη χρωμάτων και τα άτομα με μερική ή ολική ανικανότητα αντίληψης χρωμάτων είναι σε θέση να διαβάσουν τον αριθμό 12 σε αυτήν την εικόνα.

ΕΙΚΟΝΑ 2:

alt alt

Οι εξεταζόμενοι με:
Φυσιολογική αντίληψη χρωμάτων είναι σε θέση να διαβάσουν τον αριθμό  8
Μερική ανικανότητα αντίληψης χρωμάτων είναι σε θέση να διαβάσουν τον αριθμό  3
Ολική ανικανότητα αντίληψης χρωμάτων δεν είναι σε θέση να διαβάσουν οποιοδήποτε αριθμό.

ΕΙΚΟΝΑ3:

alt alt

Οι εξεταζόμενοι με:
Φυσιολογική αντίληψη χρωμάτων είναι σε θέση να διαβάσουν τον αριθμό  29.
Μερική ανικανότητα αντίληψης χρωμάτων είναι σε θέση να διαβάσουν τον αριθμό  70.
Ολική ανικανότητα αντίληψης χρωμάτων δεν είναι σε θέση να διαβάσουν οποιοδήποτε αριθμό.

ΕΙΚΟΝΑ 4:

alt alt

Οι εξεταζόμενοι με:
Φυσιολογική αντίληψη χρωμάτων είναι σε θέση να διαβάσουν τον αριθμό  5.
Μερική ανικανότητα αντίληψης χρωμάτων είναι σε θέση να διαβάσουν τον αριθμό 2.
Ολική ανικανότητα αντίληψης χρωμάτων δεν είναι σε θέση να διαβάσουν οποιοδήποτε αριθμό.

ΕΙΚΟΝΑ 5:

alt alt

Οι εξεταζόμενοι με:
Φυσιολογική αντίληψη χρωμάτων είναι σε θέση να διαβάσουν τον αριθμό  3.
Μερική ανικανότητα αντίληψης χρωμάτων είναι σε θέση να διαβάσουν τον αριθμό  5.
Ολική ανικανότητα αντίληψης χρωμάτων δεν είναι σε θέση να διαβάσουν οποιοδήποτε αριθμό.

ΕΙΚΟΝΑ6:

alt alt

Οι εξεταζόμενοι με:
Φυσιολογική αντίληψη χρωμάτων είναι σε θέση να διαβάσουν τον αριθμό  15.
Μερική ανικανότητα αντίληψης χρωμάτων είναι σε θέση να διαβάσουν τον αριθμό  17.
Ολική ανικανότητα αντίληψης χρωμάτων δεν είναι σε θέση να διαβάσουν οποιοδήποτε αριθμό.

ΕΙΚΟΝΑ7:

alt alt

Οι εξεταζόμενοι με:
Φυσιολογική αντίληψη χρωμάτων είναι σε θέση να διαβάσουν τον αριθμό  74.
Μερική ανικανότητα αντίληψης χρωμάτων είναι σε θέση να διαβάσουν τον αριθμό  21.
Ολική ανικανότητα αντίληψης χρωμάτων δεν είναι σε θέση να διαβάσουν οποιοδήποτε αριθμό.

 
hondos-new-banner